O nás

Náš tým je tu pro vaše akce!


Posláním spolku je zejména poskytovat dostupné služby, pomáhat, chránit zdraví a lidské životy. Pomáhat potřebným osobám, kteří pomoc naléhavě potřebují a dále v osvětové edukační, sportovní, volnočasové, tělovýchovné, sociální a kulturní činnosti, první pomoci, záchranářské, technické pomoci a ochrany obyvatel. 


Účel spolku ADZ ČR, z. s. je především v humanitárním, záchranném, vzdělávacím a edukačním směru, dále v činnostech kulturních, sociálních, volnočasových, sportovních a tělovýchovných aktivit. Pomoc rodinám a domácnostem, osobám se zdravotním postižením a osobám pomáhajících profesí. Pomoc osobám při výkonu trestu obecně prospěšných prací. Záchranářské pomoci, první pomoci a technické pomoci působící na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 239/2000 Sb.). 


Vznik spolku dne 1. Března 2010 pod názvem Akademie plavčíků ČR zkr. AP ČR, které registrovalo Ministerstvo vnitra ČR dne 24. 3. 2010 pod Č. j. VS/1-1/79 283/10-R a bylo přidělené IČ: 22875051 v souladu s §6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Další změny včetně názvu jsou již v souladu podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zapsané do veřejného rejstříku příslušného soudu - spolkový rejstřík, který je zapsal.