Kdo jsme?
Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z. s. (zkr. ADZ ČR,z. s.) 

Se sídlem Picassova 549, 403 31 Ústí nad Labem, Ústecký kraj, IČ: 22875051 
Vzdělávací zařízení s akreditací MŠMT ČR

Statut spolku akademie dobrovolných záchranářů ČR, z. s. zkr. ADZ ČR, z. s. je zapsaný spolek, dále jen spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Užívá statutu veřejně prospěšné právnické osoby, která je humanitární a nevládní neziskovou organizací NGO (non-governmental organization), určena k veřejně prospěšné činnosti, záchraně a ochraně obyvatel.
Hlavní zaměření spolku:

Vzdělávací, záchranářská a humanitární činnost.

 

Účel a poslání spolku:

Účel spolku ADZ ČR, z. s. je především v humanitárním, záchranném a vzdělávacím směru, dále v osvětové činnosti, záchranářské pomoci, první pomoci a technické pomoci působící na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 239/2000 Sb.“)

Posláním spolku je zejména chránit zdraví a lidské životy, předcházet utrpení a pomoc potřebným osobám, kteří tuto pomoc naléhavě potřebují, a dále v osvětové činnosti, první pomoci, záchranářské, technické pomoci a ochrany obyvatel.

AKADEMIE DOBROVOLNÝCH ZÁCHRANÁŘŮ ČR,z.s.Vytvořeno systémem web-rychle.cz