Emergency response team

 

Zvláštní složka spolku (ZSS) – Emergency response team zkr. ERT
  • Činnost ERT je v souladu s účelem spolku popsaného v Článku II., §4 písm. a) Stanov, zejména:

  • Poskytování první pomoci osobám zasažených mimořádnou událostí a spolupráci při technických operacích na úseku požární ochrany ve smyslu zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů k ochraně obyvatel a dále jen pomoc ve smyslu Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů.

  • Pomoc a poskytování záchranných a likvidačních prací a to složkám Integrovaného záchranného systému, zejména při řešení mimořádných událostí (např. evakuace obyvatelstva), ve smyslu se základním právním předpisem zákon 239/2000 Sb. o IZS a o změně některých zákonů a pozdějších předpisů.

  • Poskytování humanitární pomoci na území ČR při přírodních katastrofách, mimořádných událostech a dalších nouzových stavech a krizových situacích na základě vyžádání.

  • Pomoc při záchraně a pátrání po pohřešovaných osobách se zaměřením na zalidněná prostranství a mírně nedostupný terén.

  • Asistenci při záchraně a nehodách u vody.

  • Zajišťování zdravotnické služby první pomoci při sportovních, kulturních a společenských akcích.

  • Práce s dětmi a mládeží, preventivní a vzdělávací činnost

  • Další činnost ERT se řídí na základě rozhodnutí a stanoviska orgánu spolku

 Směrnice ERT 2017

ERT je složen především z odborníků a specialistů pro danou oblast působení (lékař, zdravotní sestra, zdravotník,zdravotnický asistent, hasič, plavčík, sociální pracovník a dálší vyškolení dobrovolníci…)

Člen, čekatel, dobrovolník, externista  ERT
Člen ERT
 
Petr Urban
MUDr. Jan Bilík
Miroslav Holinka
Monika Lehečková
Mgr. Lucie Randáková
Jan Vraný
Václav Belo
Michal Križan
Petr Sedláček
Patrik Wurm
 
Čekatel - zácvik
 
Nikol Urbanová
 
Externisté - dobrovolníci
 
Monika Žižková
Blažena Rudolfová
 
Spolupracující organizace, spolky
 
SDH Střekov
AKADEMIE DOBROVOLNÝCH ZÁCHRANÁŘŮ ČR,z.s.Vytvořeno systémem web-rychle.cz